Wydział Sportu - Stypendia sportowe

Wydział Sportu - Stypendia sportowe
Fot. Portal Edukacyjny

Stypendia sportowe
Co roku grupa sportowców – zawodników krakowskich klubów sportowych za swoje osiągnięcia w rywalizacji sportowej otrzymuje stypendia sportowe Miasta Krakowa. W ten sposób Miasto dodatkowo stara się pomóc uzdolnionym zawodnikom w jeszcze lepszym przygotowaniu procesu treningowego i udziału w planowanych startach. By promować rozwój sportowych talentów, Miasto przyznaje stypendia corocznie od 2002 roku. Wniosek o stypendium dla zawodnika składa klub sportowy, którego siedzibą jest Miasto Kraków. Na finansowe wsparcie mogą liczyć zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Więcej informacji na stronie: www.bip.krakow.pl/?dok_id=98

Tagi: kraków, sport

pokaż metkę
Osoba publikująca: WOJCIECH KALETA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny