Projekty UE

1.   „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków” (poddziałanie 10.1.1 RPOWM)
2.   „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” (poddziałanie 10.1.3 RPOWM)
3.   „Małopolska Chmura Edukacyjna” (poddziałanie 10.1.4 RPOWM)
4.   „Małopolskie talenty - I etap edukacyjny - Gmina Miejska Kraków” (poddziałanie 10.1.5 RPOWM)
5.   „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków” (poddziałanie 10.2.1 RPOWM)
6.   „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków” (poddziałanie 10.2.1 RPOWM)
7.   „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B) w Gminie Miejskiej Kraków” (poddziałanie 10.2.1 RPOWM)
8.   „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków” (poddziałanie 10.2.1 RPOWM)
9.   „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków” (poddziałanie 10.2.1 RPOWM)
10.  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R) w Gminie Miejskiej Kraków” (poddziałanie 10.2.1 RPOWM)
11.  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – część dot. Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (poddziałanie 10.2.3 RPOWM)
12.  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – część dot. zawodowego komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej (poddziałanie 10.2.3 RPOWM)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: WOJCIECH KALETA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny