Zespół zadaniowy ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków - dzielnica 16

Zespół zadaniowy ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków - dzielnica 16
Fot. Portal Edukacyjny

Reforma systemu oświaty
w krakowskich szkołach
– XVI Dzielnica

Proponowane zmiany w zakresie szkół ogólnokształcących

Lp.

Szkoła/ zespół szkół

Adres

Proponowana zmiana

Data wprowadzenia zmiany

1

Szkoła Podstawowa Nr 82

os. Kalinowe 17

stwierdzenie przekształcenia w 8 - letnią szkołę podstawową

do 30 listopada 2017 r.

2

Szkoła Podstawowa Nr 86

os. Jagiellońskie 18

stwierdzenie przekształcenia w 8 - letnią szkołę podstawową

do 30 listopada 2017 r.

3

Szkoła Podstawowa Nr 92

+MDK im. J. Korczaka

os. Kalinowe 18

stwierdzenie przekształcenia w 8 - letnią szkołę podstawową, przeniesienie do budynku G 42

do 30 listopada 2017 r.

4

Szkoła Podstawowa Nr 100

os. Albertyńskie 36

stwierdzenie przekształcenia w 8 - letnią szkołę podstawową

do 30 listopada 2017 r.

5

Szkoła Podstawowa Nr 101

os. Jagiellońskie 9

stwierdzenie przekształcenia w 8 - letnią szkołę podstawową

do 30 listopada 2017 r.

6

Szkoła Podstawowa Nr 104

os. Wysokie 7

stwierdzenie przekształcenia w 8 - letnią szkołę podstawową

do 30 listopada 2017 r.

7

Gimnazjum Nr 42

os. Strusia 19

włączenie do SP 92 z siedzibą na os. Strusia 19

z dniem 1 września 2017 r.
lub 1 września 2018 r.

8

III Liceum Ogólnokształcące

os. Wysokie 6

stwierdzenie przekształcenia w 4-letnie liceum ogólnokształcące

do 30 listopada 2019 r.

 

Dane liczbowe

Szkoła

adres

Liczba PDN

w tym wf

Liczba oddziałów ogółem

Liczba uczniów ogółem

w tym liczba oddziałów przedszkolnych

w tym liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

Szkoła Podstawowa Nr 82

os. Kalinowe 17

21

1

12

249

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 86

os. Jagiellońskie 18

17

1

18

384

1

19

Szkoła Podstawowa Nr 92

os. Kalinowe 18

18

1

15

355

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 100

os. Albertyńskie 36

20

2

12

263

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 101

os. Jagiellońskie 9

23

2

13

259

1

13

Szkoła Podstawowa Nr 104

os. Wysokie 7

20

2

7

147

 

 

Gimnazjum Nr 42

os. Józefa Strusia 19

22

3

7

167

 

 

III Liceum Ogólnokształcące

os. Wysokie 6

34

3

23

788

 

 

 

* W szkołach podstawowych ujęto tylko liczbę uczniów szkół podstawowych (bez oddziałów przedszkolnych).

Proponowane zmiany w zakresie szkolnictwa zawodowego

Lp.

Szkoła

Adres

Zmiana

Data wprowadzenia zmiany

1

Zespół Szkół Gastronomicznych  Nr 1

os. Złotej Jesieni 16

 

 
 

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Nr 10 (507 uczniów i 91 słuchaczy KKZ)

 

stwierdzenie przekształcenia w technikum 5-letnie

do 30 listopada 2019 r.

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11

(77 uczniów)

 

stwierdzenie przekształcenia w szkołę branżową I stopnia

do 30 listopada 2017 r.

 

Dane liczbowe

Szkoła

adres

Liczba PDN

w tym wf

Liczba oddziałów ogółem

Liczba uczniów ogółem

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 1

os. Złotej Jesieni 16

33

1

21

584

 

* Liczba oddziałów i uczniów na podstawie danych ze sprawozdań SIO wg stanu z 30.09.2016 r.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: WOJCIECH KALETA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny