Zespół zadaniowy ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków - dzielnica 9

Zespół zadaniowy ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków - dzielnica 9
Fot. Portal Edukacyjny

Reforma systemu oświaty
w krakowskich szkołach
– IX Dzielnica

Proponowane zmiany w zakresie szkół ogólnokształcących

Lp.

Szkoła/ zespół szkół

Adres

Proponowana zmiana

Data wprowadzenia zmiany

1

Gimnazjum Nr 24

ul. Montwiłła – Mireckiego 29

przekształcenie w szkołę podstawową

z dniem 1 września 2017 r.
lub 1 września 2018 r.

2

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17

(SP 56+G 81)

ul. Fredry 65/71

stwierdzenie przekształcenia w 8 - letnią szkołę podstawową,

do 30 listopada 2017 r.

 

Dane liczbowe

Szkoła

adres

Liczba PDN

w tym wf

Liczba oddziałów ogółem

Liczba uczniów ogółem

w tym liczba oddziałów przedszkolnych

w tym liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

GIMNAZJUM NR 24

ul. Józefa Montwiłła-Mireckiego 29

20

2

16

398

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 17

ul. Aleksandra Fredry 65/71

21

2

20

436

1

16

 

* Ujęto tylko liczbę uczniów szkół (bez oddziałów przedszkolnych).

Wnioski dotyczące zmian

Gimnazjum nr 24

Wnioskodawca:  Mieszkaniec  Miasta

Propozycja:

Przekształcenie Gimnazjum nr 24 w liceum ogólnokształcące

(dotychczasowa baza szkół podstawowych w okolicy SP 97 i SP 53, w kontekście planów inwestycyjnych spełniają zapotrzebowanie).

Proponowane zmiany w zakresie szkolnictwa zawodowego

Lp.

Szkoła

Adres

Zmiana

Data wprowadzenia zmiany

1

Zespół Szkół Nr 3

ul. Millana 16

przeniesienie siedziby na ul. Cechową 57

1 września 2017 r.

 

Gimnazjum Nr 80 -prowadzące oddziały przysposabiające do pracy (103 uczniów)

 

włączenie do szkoły branżowej I stopnia

1 września 2017 r.

 

XXXIII Liceum Ogólnokształcące

(0 uczniów)

 

likwidacja  

31 sierpnia 2018 r.

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 22

(58 uczniów i 39 słuchaczy kkz)

 

stwierdzenie przekształcenia w szkołę branżową I stopnia

do 30 listopada 2017 r.

 

Dane liczbowe

Szkoła

adres

Liczba PDN

w tym wf

Liczba oddziałów ogółem

Liczba uczniów ogółem

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

ul. hm. Stanisława Millana 16

15

1

10

161

 

Kształcone zawody i prowadzone kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zespół Szkół nr 3

szkoła

zawód/kwalifikacja

liczba uczniów/słuchaczy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 22

cukiernik

6

 

elektromechanik pojazdów samochodowych

1

 

elektryk

2

 

fryzjer

6

 

kucharz

13

 

lakiernik

1

 

mechanik pojazdów samochodowych

6

 

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

3

 

sprzedawca

18

 

tapicer

2

kwalifikacyjny kurs zawodowy

Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych

39

Zespół Szkół Odzieżowych nr 1

szkoła

zawód/kwalifikacja

liczba uczniów/słuchaczy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 19

krawiec

0

Technikum Odzieżowe nr 18

technik przemysłu mody

25

 

technik technologii odzieży

49

Szkoła Policealna nr 16

technik technologii odzieży

0

 

technik usług kosmetycznych

0

 

florysta

0

kwalifikacyjny kurs zawodowy

Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

20

 

Projektowanie wyrobów odzieżowych

28

 

Wykonywanie usług krawieckich

23

 

Proponowane zmiany w zakresie szkolnictwa specjalnego

Lp.

Szkoła/zespół szkół

Adres

Proponowana zmiana

Data wprowadzenia zmiany

1.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6

ul. Niecała 8

   
 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 154 (51 uczniów)

 

Uchwała przekształcająca w 8-letnia szkołę podstawowa

do 30 listopada 2017 r.

 

Gimnazjum Specjalne Nr 63

(34 uczniów)

 

Włączenie w strukturę SP Nr 154

z dniem 1 września 2017 r.
lub 1 września 2018 r.

 

Dane liczbowe

Szkoła

adres

Liczba PDN

w tym wf

Liczba oddziałów ogółem

Liczba uczniów ogółem

w tym liczba oddziałów przedszkolnych

w tym liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 6

ul. Niecała 8

16

0

15

90

1

5

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: WOJCIECH KALETA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny