Zespół zadaniowy ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków - dzielnica 7

Zespół zadaniowy ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków - dzielnica 7
Fot. Portal Edukacyjny

Reforma systemu oświaty
w krakowskich szkołach
– VII Dzielnica

Proponowane zmiany w zakresie szkół ogólnokształcących

Lp.

Szkoła/ zespół szkół

Adres

Proponowana zmiana

Data wprowadzenia zmiany

1

Szkoła Podstawowa Nr 31

ul. Prusa 18

stwierdzenie przekształcenia w 8 - letnią szkołę podstawową

do 30 listopada 2017 r.

2

Szkoła Podstawowa Nr 32

ul. Królowej Jadwigi 78

stwierdzenie przekształcenia w 8 - letnią szkołę podstawową

do 30 listopada 2017 r.

3

Szkoła Podstawowa Nr 48

ul. Księcia Józefa 337

stwierdzenie przekształcenia w 8 - letnią szkołę podstawową

do 30 listopada 2017 r.

4

Szkoła Podstawowa Nr 72

al. Modrzewiowa 23

stwierdzenie przekształcenia w 8 - letnią szkołę podstawową

do 30 listopada 2017 r.

5

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18

(G 20 - 246 uczniów, XXVII LO – 77 uczniów)

ul. Senatorska 35

rozwiązanie zespołu, likwidacja liceum (uczniowie będą kontynuować naukę w XX LO lub XXVI LO), przekształcenie gimnazjum w  szkołę podstawową

z dniem 1 września 2017 r.
lub 1 września 2018 r.

 

 Dane liczbowe

Szkoła

adres

Liczba PDN

w tym wf

Liczba oddziałów ogółem

Liczba uczniów ogółem

w tym liczba oddziałów przedszkolnych

w tym liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

Szkoła Podstawowa Nr 31

ul. Bolesława Prusa 18

19

3

20

468

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 32

ul. Królowej Jadwigi 78

10

1

13

295

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 48

ul. Księcia Józefa 337

11

1

9

198

1

26

Szkoła Podstawowa Nr 72

ul. Modrzewiowa 23

13

1

14

337

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18

ul. Senatorska 35

24

4

14

323

 

 

 

* W SP 48 tylko liczbę uczniów (bez oddziałów przedszkolnych).

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: WOJCIECH KALETA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny