Zespół zadaniowy ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków - dzielnica 4

Zespół zadaniowy ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków - dzielnica 4
Fot. Portal Edukacyjny

Reforma systemu oświaty
w krakowskich szkołach
– IV Dzielnica

Proponowane zmiany w zakresie szkół ogólnokształcących

Lp.

Szkoła/ zespół szkół

Adres

Proponowana zmiana

Data wprowadzenia zmiany

1

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2

(P39+ SP 68+ G 83)

ul. Porzeczkowa 3

stwierdzenie przekształcenia w 8 - letnią szkołę podstawową, włączenie gimnazjum w strukturę szkoły podstawowej (pozostaje ZSP)

do 30 listopada 2017 r.; z dniem 1 września 2017 r.
lub 1 września 2018 r.

2

Szkoła Podstawowa Nr 21

ul. Bat. "Skała" AK 12

stwierdzenie przekształcenia w 8 - letnią szkołę podstawową

do 30 listopada 2017 r.

3

Szkoła Podstawowa Nr 58

ul. Pigonia 2

stwierdzenie przekształcenia w 8 - letnią szkołę podstawową

do 30 listopada 2017 r.

4

Szkoła Podstawowa Nr 67

ul. Kaczorówka 4

stwierdzenie przekształcenia w 8 - letnią szkołę podstawową

do 30 listopada 2017 r.

5

Szkoła Podstawowa Nr 107

ul. Zdrowa 6

stwierdzenie przekształcenia w 8 - letnią szkołę podstawową

do 30 listopada 2017 r.

6

Szkoła Podstawowa Nr 113

ul. Stachiewicza 33

stwierdzenie przekształcenia w 8 - letnią szkołę podstawową

do 30 listopada 2017 r.

7

Szkoła Podstawowa Nr 119

ul. Czerwieńskiego 1

stwierdzenie przekształcenia w 8 - letnią szkołę podstawową

do 30 listopada 2017 r.

8

Gimnazjum Nr 12

(141 uczniów)

ul. Kluczborska 3

wygaszenie/włączenie w strukturę SP 113, budynek na potrzeby SPWPPP , SPdDwWP oraz fili MDK „Dom Harcerza” z ul. Lotniczej

z dniem 31 sierpnia 2019 r.

9

Zespół Szkół Nr 5

(P 30 + SP109 + G 13)

ul. Mackiewicza 15

stwierdzenie przekształcenia w 8 - letnią szkołę podstawową, włączenie gimnazjum w strukturę szkoły podstawowej, zmiana nazwy na zespół szkolno - przedszkolny

z dniem 1 września 2017 r.
lub 1 września 2018 r.

10

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5

(G 14 - 156 uczniów, XIV LO – 51 uczniów)

ul. Chełmońskiego 24

rozwiązanie zespołu, likwidacja liceum (uczniowie będą kontynuować naukę w XVII LO), przekształcenie gimnazjum w  szkołę podstawową

z dniem 1 września 2017 r.
lub 1 września 2018 r.

11

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53

(P 25 +SP 51+G 82)

ul. Stawowa 179

stwierdzenie przekształcenia w 8 - letnią szkołę podstawową, włączenie gimnazjum w strukturę szkoły podstawowej, zmiana nazwy na zespół szkolno – przedszkolny

do 30 listopada 2017r.; z dniem 1 września 2017 r.
lub 1 września 2018 r.

 

Dane liczbowe

Szkoła

adres

Liczba PDN

w tym wf

Liczba oddziałów ogółem

Liczba uczniów ogółem

w tym liczba oddziałów przedszkolnych

w tym liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

Szkoła Podstawowa Nr 21

ul. Batalionu "Skała" AK 12

20

2

18

377

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 58

ul. Stanisława Pigonia 2

19

2

12

281

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 67

ul. Kaczorówka 4

8

0

8

158

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 107

ul. Zdrowa 6

18

1

17

335

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 113

ul. Stachiewicza 33

19

2

15

299

1

20

Szkoła Podstawowa Nr 119

ul. Czerwieńskiego 1

16

2

10

204

 

 

Gimnazjum Nr 12

ul. Kluczborska 3

20

2

7

141

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

ul. Porzeczkowa 3

27

2

27

638

5

124

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5

ul. Chełmońskiego 24

22

3

13

207

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53

ul. Stawowa 179

15

2

15

299

4

98

Zespół Szkół Nr 5 W Krakowie

ul. Józefa Mackiewicza 15

32

4

21

503

3

72

 

* W szkołach ujęto tylko liczbę uczniów (bez oddziałów przedszkolnych).

Wnioski dotyczące zmian

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5

Wnioskodawca: Dyrektor Szkoły.

Propozycje:

1.Przekształcenie ZSO w LO.

2.Utworzenie klas terapeutycznych we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci
z Niepowodzeniami Edukacyjnymi.

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 12

Wnioskodawca:  Dyrektor Szkoły

Propozycje:

1.Przekształcenie w Szkołę Podstawową Kultury i Tradycji Małopolski z Oddziałami Integracyjnymi nr 15.

2.Reaktywacja Szkoły Podstawowej nr 15.

Proponowane zmiany w zakresie szkolnictwa specjalnego

Lp.

Szkoła/zespół szkół

Adres

Proponowana zmiana

Data wprowadzenia zmiany

1.

Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych

ul. Górka  Narodowa 116

   
 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13 w MOS Nr 2(2 uczniów)

 

Uchwała przekształcająca w 8-letnia szkołę podstawowa

do 30 listopada 2017 r.

 

Gimnazjum Specjalne Nr 85 w MOS nr 2 (23 uczniów)

 

Włączenie w strukturę SP Nr 13

z dniem 1 września 2017 r.
lub 1 września 2018 r.

 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 59

(0 uczniów)

 

Uchwała przekształcająca w 8-letnia szkołę podstawowa

do 30 listopada 2017 r.

 

Gimnazjum Specjalne Nr 59 w MOW dla Chłopców (24 uczniów)

 

Włączenie w strukturę SP Nr 59

z dniem 1 września 2017 r.
lub 1 września 2018 r.

 

Filia Nr 1 Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 59 (0 uczniów)

ul. Parkowa 12

Likwidacja

z dniem 31 sierpnia 2017 r.

 

Filia Nr 1 Gimnazjum Specjalnego Nr 59 (0 uczniów)

ul. Parkowa 12

Likwidacja

z dniem 31 sierpnia 2017 r.

 

Filia Nr 2 Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 59 (0 uczniów)

os. Szkolne 27

Likwidacja

z dniem 31 sierpnia 2017 r.

 

Filia Nr 2

Gimnazjum Specjalnego Nr 59

(0 uczniów)

os. Szkolne 27

Likwidacja

z dniem 31 sierpnia 2017 r.

 

Dane liczbowe

Szkoła

adres

Liczba PDN

w tym wf

Liczba oddziałów ogółem

Liczba uczniów ogółem

w tym liczba oddziałów przedszkolnych

w tym liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO-SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W KRAKOWIE

ul. Górka Narodowa 116

9

1

7

49

 

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: WOJCIECH KALETA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny