Rekrutacja do szkół podstawowych

Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 podane zostaną do dnia 15 kwietnia 2017 r.

 

 

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2016/2017:

 

Kryteria naboru do samorządowych szkół podstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 dla kandydatów spoza rejonu oraz harmonogram rekrutacji.


Informujemy, iż weszła w życie UCHWAŁA NR XXXIV/574/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klas I samorządowych szkół podstawowych z terenu Krakowa na rok szkolny 2016/2017 zostały opublikowane na stronach serwisu rekrutacyjnego: krakow.elemento.pl.

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA SALWIŃSKA-SKIBA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny