Rekrutacja do szkół podstawowych

2017-04-18

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

System rekrutacji do klas I oparty jest o jednolite kryteria naboru określone uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 24 marca 2017 r. i weszła w życie 8 kwietnia 2017 r.

Dziecko, które realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole podstawowej przyjmowane jest do niej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Prosimy o zgłaszanie woli kontynuowania edukacji dziecka w danej szkole podstawowej do 8 maja.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klas I samorządowych szkół podstawowych z terenu Krakowa na rok szkolny 2017/2018 znajdziecie Państwo na stronach serwisu rekrutacyjnego: krakow.elemento.pl.

ZARZĄDZENIE Nr 899/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 12.04.2017 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, powstałych z przekształcenia gimnazjów.

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA SALWIŃSKA-SKIBA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny