górne tło

Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy wydanie ósme

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie opracował kolejne wydanie publikacji "Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy". Tradycyjnie już agreguje i poddaje analizie wybrane dane dotyczące najważniejszych parametrów na krakowskim rynku pracy.

W najnowszym wydaniu "Krakowskiego Obserwatorium Rynku Pracy" zawarty został przegląd najważniejszych trendów, szans i wyzwań jakie stoją przed mieszkańcami Krakowa na rynku pracy oraz potencjalnymi inwestorami. Zawarte w publikacji analizy zostały wzmocnione o eksperckie opinie ważnych interesariuszy: prof. dr hab. Małgorzaty Tyrańskiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz Anny Podolskiej (Executive Manager Hays Poland Sp. z o.o).

Analizy przeprowadzone przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie jasno wskazują, że Kraków jest miastem o strategicznym znaczeniu dla wielu potężnych firm z różnorodnych sektorów gospodarki. Świetnie rozwijająca się branża IT, szeroko rozwinięty outsourcing, a także stopniowo odbudowująca się po pandemii Covid-19 branża HoReCa, to zdecydowanie mocne strony krakowskiego rynku pracy, które stwarzają doskonałe możliwości do dalszego rozwoju dla aktualnych i nowych inwestorów.