górne tło

Aspekty pracy nauczyciela-wychowawcy klas 1-3

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna KOT zaprasza wszystkich chętnych wychowawców klas I -III szkoły podstawowej do pracy w nowo powstałej sieci "Aspekty pracy nauczyciela-wychowawcy klas 1-3".

W sieci spotykać będziemy się raz w miesiącu, we wspólnie ustalonym terminie, stacjonarnie lub zdalnie, w zależności od sytuacji pandemicznej.

Zajmować będziemy się aktualnymi zagadnieniami związanymi z zawodem oraz wymianą doświadczeń w pokonywaniu trudności, wzmacnianiem pozytywnych relacji, motywacją do pracy i szukaniem innowacyjnych rozwiązań.

Wykorzystując pasje i zainteresowania oraz dodatkowe umiejętności będziemy dążyć do wzbogacania swojego warsztatu pracy.

Wspólnie będziemy doskonalić umiejętności i dzielić się sposobami organizacji pracy zdalnej z małymi dziećmi, oraz prowadzeniem zebrań z rodzicami on-line.  Poruszymy też tematy związane z trudnościami rozwojowymi i emocjonalnymi u małych dzieci, oraz problemami jakie pojawiają się w związku z pandemią i izolacją dzieci.

Serdecznie zapraszamy

Katarzyna Czaczuń – dyrektor SPPPKOT

Anna Żurad - koordynator sieci wychowawców kl.I-III

Zgłoszenia do pracy w sieci należy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym, który znajdziecie Państwo tutaj lub na stronie: http://kot.krakow.pl/sieci/