górne tło

Wartościowe projekty z szansą na dofinansowanie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła nabór wniosków na dofinansowania przyznawane w ramach programu. Jego celem jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w obszarze edukacji. Całkowita kwota dofinansowania dostępnego w ramach naboru wynosi ponad 14 mln euro. W naborze wniosków mogą brać udział także krakowskie szkoły.

Nabór jest prowadzony w ramach następujących komponentów:

Krakowskie szkoły czas na składanie wniosków mają do 12 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00. Szkoły zainteresowane złożeniem wniosku w programie muszą posiadać stosowane pełnomocnictwo wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa (więcej informacji tutaj). W ramach programu można otrzymać 100 proc. dofinansowania dla danego projektu.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie education.org.pl