górne tło

XIX Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 zaprasza na XIX Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 zaprasza na XIX Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

„Jak oceniać, aby wspierać proces uczenia się uczniów? Ocenianie szkolne i zewnętrzne.”

28 listopada 2020

 

Konferencja organizowana jest w ramach wsparcia metodycznego nauczycieli przez doradcę metodycznego Urszulę Grygier.

 

Forum odbędzie się w formule konferencji zdalnej.

 

Konieczne jest potwierdzenie udziału do dnia 25 listopada 2020

Udział w Forum jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia po zakończeniu Forum 

 

Link do rejestracji na konferencję:

 

https://pipedrivewebforms.com/form/2e25682bea2e6cf399a0c5f43af4980d7467750

 

Program forum znajduje się w załączniku.

 

Zapraszamy.