KONTAKT rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Referat Organizacyjny (EK-01)

Symbol: EK-01
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5210, 79-701-8708
Kontakt: www.bip.krakow.pl/idz

Pracownicy

Nazwisko i imię Stanowisko Pokój Telefon
Mirek-Mikuła Barbara
kierownik referatu60112 616 5210
Batko Beata
starszy inspektor50312 616 5252
Dzikiewicz-Rożniatowska Paulina
główny specjalista50312 616 5147
Hrapkowicz Edyta
sekretarka51412 616 5200
Jaczewska Lucyna
inspektor50212 616 5290
Klecka Agata
starszy inspektor51412 616 5202
Kobylański Tomasz
inspektor50212 616 5238
Libera Maja
kancelista12 616 5225
Trojan Elżbieta
starszy inspektor50312 616 5181

Zakres działania:

1) obsługa kancelaryjno - biurowa Dyrektora Wydziału i Zastępców;
2) koordynacja obiegu korespondencji papierowej i elektronicznej w Wydziale;
3) prowadzenie ewidencji korespondencji, w tym informacji udzielanych mediom oraz związkom zawodowym;
4) obsługa dziennika podawczego;
5) przekazywanie do realizacji aktów kierowania oraz prowadzenie ich ewidencji;
6) ewidencjonowanie wniosków i interpelacji dotyczących zadań Wydziału;
7) prowadzenie i obsługa rejestru skarg, wniosków i petycji kierowanych do Wydziału;
8) prowadzenie ewidencji dokumentów niejawnych;
9) przekazywanie według właściwości korespondencji i przesyłek niewłaściwie skierowanych;
10) opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych oraz poleceń służbowych Dyrektora Wydziału, prowadzenie ich rejestru;
11) obsługa kancelaryjna narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora i Wydziału oraz Zastępców;
12) występowanie o wykonanie/ kasację pieczęci i pieczątek na potrzeby Wydziału,
13) prowadzenie księgi inwentarzowej Wydziału;
14) prowadzenie Indywidualnych Kart Użytkowników Urządzeń Komputerowych i Indywidualnych Kart Wyposażenia;
15) sporządzanie zamówień na materiały biurowe, druki, wyposażenie, sprzęt oraz bilety komunikacji miejskiej dla pracowników Wydziału;
16) prowadzenie ewidencji kart badań okresowych i kontrolnych pracowników Wydziału oraz terminowości ich wykonania;
17) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników Wydziału, m.in. spraw związanych z delegacjami, szkoleniami;
18) gromadzenie ofert nauczycieli poszukujących pracy;
19) koordynowanie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na zapytania rejestrowane w Internetowym Dzienniku Zapytań;
20) koordynowanie spraw związanych z zamieszczaniem i aktualizacją informacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
21) koordynowanie działań związanych z doradztwem metodycznym nauczycieli;
22) koordynowanie działań związanych z doskonaleniem nauczycieli, w tym ustalanie priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie wykorzystywania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli;
23) rozpatrywanie wniosków nauczycieli z samorządowych szkół i placówek dotyczących częściowej refundacji kosztów poniesionych w związku z doskonaleniem zawodowym;
24) działania promocyjne dla przedsięwzięć organizowanych lub współorganizowanych przez Wydział;
25) realizacja ,,Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów'';
26) realizacja zadań związanych z przyznawaniem nagród dla nauczycieli z samorządowych jednostek oświatowych;
27) współorganizowanie miejskiej inauguracji roku szkolnego;
28) przekazywanie informacji istotnych dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów oraz rodziców w zakresie organizacji przedsięwzięć edukacyjnych w ramach bieżącego nadzoru nad działalnością szkół i placówek;
29) koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
30) realizacja zadań związanych z objęciem przedsięwzięć edukacyjnych patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.