Wydział Sportu - Przyjaciel Sportu

Przyjaciel Sportu

Wydział Sportu - Przyjaciel Sportu
Fot. Portal Edukacyjny

Rada Miasta Krakowa, kierując się intencją wspierania, prowadzenia i rozwoju działalności w dziedzinie kultury fizycznej, ustanowiła honorowy tytuł Przyjaciel Sportu, który przyznawany jest corocznie osobom fizycznym lub przedsiębiorcom za działalność społeczną, wyróżniającą się pomoc finansową, wspomaganie imprez sportowych lub podmiotów działających zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o kulturze fizycznej. To honorowe wyróżnienie nadawane jest przez Prezydenta Miasta Krakowa na wniosek Kapituły, w skład której powoływani są: przewodniczący Rady Miasta Krakowa i jej trzej przedstawiciele, a także dyrektor Wydziału Sportu, przedstawiciel laureatów z lat ubiegłych oraz przedstawiciel Rady ds. Sportu. Laureaci tytułu otrzymują certyfikat jego nadania i statuetkę, są także honorowani wymienianiem w wydawnictwach gminnych.
Tytuły są przyznawane w dwóch kategoriach, tj.:
1) za najciekawszą formę i efektywność wspierania kultury fizycznej - według kryteriów określonych przez komisję - Kapitułę honorowego tytułu Przyjaciela Sportu.
2) za najwyższy wkład finansowy w rozwój kultury fizycznej poprzez pomoc udzieloną osobom lub organizacjom w zakresie przedsięwzięć i działalności kultury fizycznej.

Tagi: sport, kraków

pokaż metkę
Osoba publikująca: WOJCIECH KALETA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny