Zespół zadaniowy ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków

Zespół zadaniowy ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków
Fot. Portal Edukacyjny

Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach

 

 

1. Harmonogram.
PDF Harmonogram posiedzeń Zespołu zadaniowego ds. wdrażania reformy samorządowej
   w oświacie Gminy Miejskiej Kraków.

2. Dane.
Prognoza ludności na lata 2014-2050 (Główny Urząd Statystyczny)
System Analiz Samorządowych
Informator o uczniach, kadrze pedagogicznej oraz pracownikach administracji i obsługi
   w roku szkolnym 2015/2016 – Źródło opracowania: System Informacji Oświatowej
   wg stanu na 30 września 2015 r.(wersja edytowalna)
Prognoza demograficzna - Ośrodek Rozwoju Edukacji
– PDF Oświata krakowska w roku szkolnym 2015/16 – Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych.

3. Prezentacje, nagrania wideo.
PDF Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach - prezentacja na podstawie projektu
   ustawy   wprowadzającej ustawę Prawo Oświatowe z 28 października 2016 r.
Nagrania wideo z posiedzeń Zespołu zadaniowego
PDFI Dzielnica
II Dzielnica
III Dzielnica
IV Dzielnica
V Dzielnica
PDFVI Dzielnica
VII Dzielnica
VIII Dzielnica
IX Dzielnica
XI Dzielnica
PDFXII Dzielnica
XIII Dzielnica
PDFXIV Dzielnica
XV Dzielnica
XVI Dzielnica
XVII Dzielnica
XVIII Dzielnica
PDFProjekt po konsultacjach w dniu 20.12.2016


4. Zarządzenie nr 3114/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.11.2016 r. w sprawie powołania
   Zespołu zadaniowego ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków.

5. Komunikaty.
2016-11-28Zmiana lokalizacji posiedzeń Zespołu zadaniowego ds. wdrażania reformy.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: WOJCIECH KALETA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny