Postaw się! – wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym

Zakończenie realizacji Projektu

Postaw się! – wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym
Fot. pixabay.com

Szanowni Państwo,

mając na uwadze kierowane do Państwa w 2019 i 2020 roku informacje na temat realizacji planowanego w latach 2019-2021 Projektu pn. „Postaw się! – wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także nadsyłanych przez Państwa zgłoszeń chęci udziału w Projekcie, uprzejmie informuję, co następuje.

Od początku realizacji Projektu Gmina Miejska Kraków dołożyła wszelkich wysiłków i starań w celu wdrożenia Projektu, który miał przyczynić się do wzrostu rozpoznawania wad kręgosłupa wśród młodzieży krakowskich samorządowych szkół. Niestety trudności, niezależne od Gminy Miejskiej Kraków, napotkane  na etapie wyłonienia podmiotu leczniczego mającego realizować świadczenia zdrowotne i edukacyjne
w ramach Projektu, a także wystąpienie epidemii SARS-Cov-2 na terenie kraju zmusiły Gminę do podjęcia decyzji o konieczności zakończenia Projektu i rozwiązania umowy za porozumieniem stron z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, z uwagi na brak dalszej perspektywy przeprowadzenia Projektu zgodnie z jego założeniami i wytycznymi.

Dziękuję Państwu serdecznie za zainteresowanie i zaangażowanie w chęć realizacji Projektu dla dobra krakowskiej młodzieży.

 

Z poważaniem,

Elżbieta Kois – Żurek

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Dzikiewicz-Rożniatowska
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY