Wspomaganie rozwoju przedszkoli, szkół i placówek – zaproszenie do współpracy

Zaproszenie dla dyrektorów, nauczycieli do współpracy w ramach wspomagania rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków w roku szkolnym 2020/2021.

Wspomaganie rozwoju przedszkoli, szkół i placówek – zaproszenie do współpracy
Fot. pixabay.com

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek,

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi realizują  zadania związane ze wspomaganiem rozwoju szkół/przedszkoli i placówek.

Zapraszamy Dyrektorów i Nauczycieli do współpracy w ramach:

 1. Procesowego wspomagania ukierunkowanego na pomoc w rozwiązywaniu trudności, problemów oraz w zwiększenie kompetencji nauczycieli i podniesienie jakości pracy przedszkola/szkoły/placówki. Może też być doskonalenie stricte w obszarze wykorzystania TIK w organizacji pracy zdalnej nauczycieli i specjalistów.
 2. Sieci współpracy i samokształcenia o charakterze metodycznym, problemowym i dydaktyczno-wychowawczym.
 3. Programu „ O uśmiech dziecka. Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży”.

Działania prowadzone w ramach wspomagania będą realizowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

LINK

W ramach procesowego wspomagania proponujemy doskonalenie nauczycieli z platform zdalnej edukacji oraz narzędzi do pracy z uczniami/dziećmi online. Poniżej lista niektórych tematów w tym zakresie:

 • Narzędzia Microsoft i Google rozwijające kompetencje kluczowe, samodzielność i kreatywność uczniów
 • Metody aktywizowania uczniów z zastosowaniem w edukacji online
 • Office 365
 • Google Classroom i narzędzia G-Suite
 • Wychowawca on line. Tikowa kreatywna świetlica
 • Tik na Tak, tak na tik, zrób projekty zdalne w mig!
 • I love teaching and learning - zdalna nauka języka obcego
 • Nauczanie zdalne od podstaw! Platformy do nauki online, narzędzia wspierające naukę ucznia w domu!
 • Platformy współpracy online z uczniami na przedmiotach humanistycznych, matematycznych, przyrodniczych, językach obcych oraz edukacji wczesnoszkolnej

Rekrutacja do wskazanych zakresów wspomagania trwać będzie do 15 września 2020 r. Uprzejmie prosimy o przesłanie formularzy zgłoszenia na wskazane poniżej adresy mailowe:

 1. Formularz zgłoszenia do procesowego wspomagania lub projektu „O uśmiech dziecka …” – współpraca z SPWPPP  spwppp.rekrutacja@gmail.com
 2. Formularz zgłoszenia do procesowego wspomagania, wsparcia na wybranym etapie lub projektu „O uśmiech dziecka…” – współpraca z SPPPDDZNE spppddzne@gmail.com

Uprzejmie prosimy Państwa o rozpropagowanie wśród nauczycieli, wychowawców., specjalistów i pedagogów formy doskonalenia jakimi są sieci współpracy i samokształcenia. 

Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna forma doskonalenia nauczycieli, której podstawą jest praca zespołowa nauczycieli, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz  podnoszenie kompetencji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami.

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO PRACY W SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021.
 2. KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY/PLACÓWKI DO WSPÓŁPRACY Z SPPPDDZNE W RAMACH WSPOMAGANIA ROZWOJU ROK SZKOLNY - 2020/2021.
 3. FORMULARZ ZGŁOSZENIA NAUCZYCIELA DO PRACY W SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 2020/2021.
 4. KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/PLACÓWKI DO WSPÓŁPRACY Z SPWPPP.
 5. WYKAZ SIECI.

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Dyrektor SPPPDDZNE Małgorzata Niewodowska

Doradca metodyczny Renata Flis

pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ KOBYLAŃSKI
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także