Zaproszenie na szkolenie pn. „Problematyka psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na szkolenie pn. „Problematyka psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży”.

Zaproszenie na szkolenie pn. „Problematyka psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży”
Fot. Portal Edukacyjny

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wskazanym przez służby współpracujące, w szczególności przedstawicieli oświaty w ankiecie potrzeb szkoleniowych w zakresie doskonalenia kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, serdecznie zaprasza:

pedagogów, psychologów szkolnych, wychowawców

na szkolenie pod tytułem:

Problematyka psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży.

Szkolenie organizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Liczebność grupy szkoleniowej z danego tematu: max. 20 osób.

Wymiar szkolenia: jednodniowe, stacjonarne, w godzinach: 9:00 – 15:30 (8 godzin dydaktycznych)

Liczba grup szkoleniowych z danego tematu: 3.

Termin i miejsce realizacji szkolenia: 13 maja, 14 maja oraz 15 maja 2019, Kraków

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru do dnia 25 kwietnia 2019 r.

 

Materiały związane z naborem na szkolenia dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej ROPS w Krakowie: https://www.rops.krakow.pl/lewa/profesjonalne-kadry-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej-29/nabor-na-szkolenia-i-superwizje-114/szkolenie-problematyka-psychologii-rozwojowej-dzieci-i-mlodziezy-dla-kadry-placowek-opiekunczo-wychowawczych-osrodkow-adopcyjnych-placowek-wsparcia-dziennego-asystentow-rodziny-pracownikow-rodzinnej-pieczy-zastepczej-rodzinnych-domow-dziecka-ora-319.html

 

Załączniki:

1. Regulamin naboru

2. Problematyka psychologii rozwojowej

3. Lista gmin DEGURBA

4. Formularz zgłoszeniowy

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:

 - e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl
 - tel. 12 422 06 36 wew. 36.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA BATKO
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY