SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁY

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek

w Krakowie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁY
Fot. Portal Edukacyjny

EK-02.4424.1.448.2018

W związku z pracami nad przygotowaniem sprawozdania za I półrocze 2018 roku, z wykonania uchwały nr LXXXIV/551/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 czerwca 1993 r. w sprawie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży na terenie przedszkoli i szkół samorządowych w związku z możliwością uzyskiwania przez te placówki dochodów na środki specjalne, zmienionej uchwałą nr CXIII/772/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1994 r., uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o uzupełnienie danych w załączonej tabeli do 20 lipca 2018 r. oraz dostarczenie wersji papierowej do Wydziału Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18 oraz przesłanie na adres e-mail:

 

  • Przedszkola, Zespoły Szkolno- Przedszkolne, Szkoły Podstawowe, Licea Ogólnokształcące, Zespoły Szkół Ogólnokształcących, Zespoły Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych - e-mail: lukasz.pala@um.krakow.pl

 

  • Szkoły Zawodowe, Zespoły Szkół Zawodowych, Zespoły Szkół Specjalnych, Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze, Młodzieżowe Domy Kultury, Bursy, Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, Szkoły Muzyczne, Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego - e-mail: klaudia.dembinska-sajdak@um.krakow.pl

 

Szkoły i placówki obsługiwane przez MCOO proszone są o przekazanie sprawozdań do MCOO.

 

Z poważaniem,

 

Dyrektor Wydziału

            /-/

Anna Korfel- Jasińska

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA SALWIŃSKA-SKIBA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY