Konkurs profilaktyczny “Bezpieczna Sieć”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych województwa małopolskiego

Zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie wśród nauczycieli i uczniów klas IV,V i VI Państwa Szkoły ekspresowego konkursu profilaktycznego “Bezpieczna Sieć” dotyczącego bezpiecznego użytkowania przez uczniów Internetu.

Konkurs profilaktyczny “Bezpieczna Sieć”
Fot. Portal Edukacyjny

Konkurs jest organizowany przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, partnerem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji.

Do wygrania dla uczniów są cenne nagrody rzeczowe (3 tablety, 6 czytników e-book, nagrody książkowe).

Zadanie konkursowe jest tak sformułowane, że dla wychowawców i nauczycieli może być okazją do podjęcia z uczniami ważnego tematu zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać 4 proste kroki:

 • Uczeń wykonuje pracę konkursową pt. “Napisz list do młodszego przyjaciela, który dostał swój pierwszy telefon komórkowy/tablet/komputer, z informacjami o tym, jak bezpiecznie z niego korzystać. Porozmawiaj o tym ze swoim rodzicem lub ulubionym nauczycielem” – (praca powinna być napisana przez ucznia samodzielnie, w języku polskim, odręcznie, w sposób czytelny i zrozumiały, podpisana drukowanymi literami imieniem, nazwiskiem i oznaczeniem klasy (IV, V, VI), objętość: maksymalnie 1 strona A4).
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy (rodzic/opiekun prawny lub nauczyciel ucznia).
 • Wypełnić oświadczenie (rodzica/opiekuna prawnego ucznia). Druki formularza zgłoszeniowego i oświadczenia znajdują się w załączniku.
 • Wysłać pracę, formularz i oświadczenie na adres organizatora konkursu:

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień
Ośrodek Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików
Ul. Jerzmanowskiego 40, 30-836 Kraków,
w nieprzekraczalnym terminie do 8 grudnia 2017 roku (decyduje data wpływu pracy do siedziby organizatora).

Prace będą oceniane w 3 kategoriach (osobno klasa: IV, V, VI).

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się w załączniku.

Uroczyste wręczenie nagród rzeczowych dla laureatów konkursu odbędzie się dnia 19 grudnia 2017 roku w siedzibie organizatora.

Zasady konkursu są opisane na plakacie znajdującym się w załączniku – wersja gotowa do wydruku.


Bardzo prosimy o wydrukowanie plakatu, rozwieszenie go w miejscach widocznych dla uczniów Państwa szkoły i o udzielenie przez nauczycieli/wychowawców pomocy uczniom chętnych do wzięcia udziału w konkursie (rozmowa na temat zaproponowany w zadaniu konkursowym, udostępnianie druków formularza zgłoszeniowego i oświadczenia, zapoznanie z regulaminem konkursu).

Głównymi celami konkursu są:

 • profilaktyka zagrożeń związanych z korzystaniem przez uczniów z Internetu za pośrednictwem komputera i urządzeń mobilnych,
 • promowanie wartości kształtowania relacji z drugim człowiekiem w realnym życiu.

Zakładane cele szczegółowe konkursu to:

 • poszerzanie świadomości uczniów i opiekunów (rodziców, nauczycieli) dotyczącej ryzyka związanego z używaniem Internetu,
 • zapobieganie ryzykownym zachowaniom podejmowanym przez uczniów w Internecie,
 • profilaktyka uzależnienia od Internetu,
 • zachęcanie uczniów do racjonalnego i bezpiecznego korzystania z Internetu,
 • promowanie wśród uczniów alternatywnych do przebywania w sieci sposobów spędzania wolnego czasu, rozwijania swoich zainteresowań,
 • promowanie wśród uczniów wartości kształtowania satysfakcjonujących relacji interpersonalnych, budowania realnej sieci wsparcia,
 • promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia, higieny psychicznej i postaw prospołecznych,
 • zachęcanie opiekunów do pogłębiania relacji z uczniem, adekwatnego reagowania na zagrożenia związane z używaniem przez niego Internetu oraz budzenia zainteresowania ucznia alternatywnymi do sieci sposobami spędzania czasu wolnego.

Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo uczniów oraz wychowawczą rolę szkoły, liczymy na Państwa współpracę i zaangażowanie w konkurs “Bezpieczna Sieć”.

Z poważaniem
Agnieszka Litwa-Janowska – prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień
Anna Zadarnowska – koordynator Konkursu

Załączniki do pobrania:

Regulamin Konkursu 2017

Formularz Zgłoszeniowy i Oświadczenie

plakat Konkursu

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAGDALENA WILK
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY