Konkurs językowo - plastyczny RODZINA

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny oraz Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" w Krakowie, ul. Reymonta 18 zapraszają dzieci i młodzież ze szkół, placówek oświatowych i kulturalnych do wzięcia udziału w konkursie językowo - plastycznym "Rodzina".

Konkurs językowo - plastyczny RODZINA
Fot. Portal Edukacyjny

Cele konkursu:

Zachęcanie dzieci i młodzieży do praktycznego wykorzystania znajomości języka obcego. Promowanie wartości rodzinnych i wzmacnianie pozytywnego wizerunku więzi rodzinnych.

Organizatorzy:

Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza", ul. Reymonta 18, 30-059 Kraków, tel l fax: (12) 6373761, (12) 6375935, e-mail: biuro@mdk-dh.krakow.pl

Pełnomocnik PMK ds. Rodziny, Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, tel. (12) 616 1970

Uczestnicy:

Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat z terenu Gminy Miejskiej Kraków. Prace oceniane będą w 4 kategoriach:

klasa 1-3 - szkoła podstawowa

klasa 4-6 - szkoła podstawowa

klasa 1-3 - gimnazjum

klasa 1-3- liceum

Zasady konkursu:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest osobiste, jednoosobowe wykonanie pracy słowno-plastycznej będącej prezentacją tematu konkursu: RODZINA.

Prace tylko w formacie A2, powinny wykorzystać jak najwięcej technik plastycznych, jak również słownie uzasadnić temat konkursu.

Konkurs obejmuje obszary niżej wymienionych języków - angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, włoskiego, rosyjskiego

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora biorąc pod uwagę: poprawność językową, oprawę plastyczną, staranność wykonania.

Limit prac przesłanych z jednej szkoły wynosi 20.

Przebieg konkursu:

Dnia 28 lutego 2017 r, upływa termin złożenia prac w MDK lub przesłania ich pocztą.

Dnia 31 marca 2017 r. o godz. 17:00 odbędzie się wystawa pokonkursowa i rozdanie nagród.

Do prac powinna być dołączona metryczka z następującymi danymi: imię i nazwisko autora i telefon kontaktowy, klasa i szkoła oraz nazwisko opiekuna i telefon kontaktowy

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników i ich opiekunów na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatorów oraz na publiczne, w tym w mediach, wykorzystywanie pracy plastycznej i nazwiska autora.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

 

Dodatkowe informacje:

Maria Dacka-Grudniewska

e-mail: mgrudniewska@wp.pl

Zapraszamy do udziału!

 

Załącznik

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAULINA DZIKIEWICZ-ROŻNIATOWSKA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY