Stan powietrza dobry dobry #92d050 bardzo dobry #00b050 dobry #92d050 bardzo dobry #00b050 dobry #92d050 bardzo dobry #00b050 dobry #92d050 dobry #92d050 #92d050 PM10 - 22 µg/m3 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-12 12:00 PM10 - 12µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-12 12:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-12 13:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-12 12:00 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-12 13:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-12 12:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-12 12:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-12 12:00
POLECAMY
POLECAMY