Stan powietrza niekorzystny zły 255,0,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 zły 255,0,0 niekorzystny 255,192,0 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 255,192,0 PM10 - 83,38 µg/m3 PM10 - 133µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-28 09:00 PM10 - 53µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-28 09:00 PM10 - 65µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-28 10:00 PM10 - 143µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-28 01:00 PM10 - 91µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-28 10:00 PM10 - 37µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-28 09:00 PM10 - 68µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-28 09:00 PM10 - 77µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-28 09:00
POLECAMY
POLECAMY