Stan powietrza bardzo dobry bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 umiarkowany #ffff00 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 #00b050 PM10 - 18,5 µg/m3 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2020-09-29 12:00 PM10 - 7µg/m3 Data pomiaru: 2020-09-29 13:00 PM10 - 55µg/m3 Data pomiaru: 2020-09-29 14:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2020-09-29 13:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2020-09-29 14:00 PM10 - 12µg/m3 Data pomiaru: 2020-09-29 13:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2020-09-29 13:00 PM10 - 9µg/m3 Data pomiaru: 2020-09-29 13:00
POLECAMY
POLECAMY