Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 25,29 µg/m3 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 09:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 09:00 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 09:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 09:00 PM10 - 44µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 09:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 09:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 09:00
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY