Stan powietrza Bardzo dobry dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 18,75 µg/m3 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-16 21:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-16 21:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-16 21:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-16 21:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-16 21:00 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-16 21:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-16 21:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-15
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY