Stan powietrza umiarkowany niekorzystny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 255,255,0 PM10 - 88,63 µg/m3 PM10 - 132µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-20 21:00 PM10 - 86µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-20 21:00 PM10 - 62µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-20 21:00 PM10 - 89µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-20 21:00 PM10 - 105µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-20 21:00 PM10 - 105µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-20 21:00 PM10 - 91µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-20 21:00 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-19
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY