Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 27,75 µg/m3 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-25 19:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-25 19:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-25 19:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-25 19:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-25 19:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-25 19:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-25 19:00 PM10 - 50µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-24
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY