Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 29,38 µg/m3 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-25 13:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-25 13:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-25 13:00 PM10 - 34µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-25 13:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-25 13:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-25 13:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-25 13:00 PM10 - 50µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-24
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY