Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 12,13 µg/m3 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-23 20:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-23 20:00 PM10 - 12µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-23 20:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-23 20:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-23 20:00 PM10 - 7µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-23 20:00 PM10 - 9µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-23 20:00 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-22
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY