górne tło

"Ćwiczenia z wyobraźni" w kolejnej odsłonie!

Zaproszenie dla uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 16-18 lat do udziału w projekcie badawczo-wdrożeniowym ĆWICZENIA Z WYOBRAŹNI.

CO TO ZA PROJEKT ?

Zbadamy! Wymyślimy!

W ramach badań realizowanych do doktoratu wdrożeniowego we współpracy KBF i AGH, chcemy stworzyć Uniwersytet Wesoła – 6 grup badawczo-wdrożeniowych, które zrealizują z nami „Ćwiczenia z Wyobraźni”, czyli spotkania, na których w formie warsztatów, spacerów badawczych i przy użyciu narzędzi pozwalających zaprojektować przyszłość zbadamy, czego potrzebujemy i możemy potrzebować na Wesołej, poznamy trendy i sygnały zmian, które mogą mieć wpływ na te potrzeby, wyobrazimy sobie najbardziej pożądaną przyszłość dla tego miejsce, zbudujemy prototyp tego wyobrażenia.  

Te grupy to: 

JAKI JEST CEL ?

Chcemy sprawić, by teren poszpitalnego obszaru miasta na nowo otworzył się na działania i aktywności  mieszkańców. Mówimy o dzielnicy Wesoła, która została zakupiona przez miasto Kraków od Szpitala Uniwersyteckiego w 2019 r. Mamy do wymyślenia i zaprojektowania na nowo teren o pow. ok. 10ha. Dlatego też poszukamy odpowiedzi na pytanie: Jak sprawić, żeby w dzielnicy Wesoła pojawili się aktywni mieszkańcy, którzy chcieliby mieć wpływ na kształt tego miejsca i spędzać w nim czas? 

CZEGO POTRZEBUJEMY 

INFORMACJE dla szkół 

Przynajmniej 1 warsztat musi być zrealizowany w dzielnicy Wesoła (okolica Apteki Designu) – jest to spacer badawczy. Pozostałe warsztaty mogą być realizowane w placówce/szkole. Jeden warsztat trwa 90 min (dwie godziny lekcyjne).

CO OFERUJEMY? 

Nauczycieli zainteresowanych zgłoszeniem klasy do udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu z Elżbietą Błońską 692 404 014, elzbieta.blonska@kbf.krakow.pl