górne tło

Wykaz Centrów Egzaminacyjnych 2024

Proszę o zapoznanie się z komunikatem.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy
Krakowskich Szkół Ponadpodstawowych

 

Uprzejmie informuję, że we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie został uzgodniony Wykaz Centrów Egzaminacyjnych organizowanych w krakowskich szkołach dla przeprowadzenia części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2024 roku. Ponadto przekazuję, że składanie wniosków o skierowanie zdających do Centrów odbywać się będzie za pośrednictwem systemu SIOEO Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w dniach 26.02.2024 – 01.03.2024 zgodnie z poniższą procedurą:

1. Dyrektorzy szkół zainteresowani skierowaniem uczniów składają w systemie SIOEO wniosek o skierowanie ucznia. Należy to zrobić w następujący sposób:

Wnioski→Zarządzanie wnioskami→Złóż wniosek→Skierowanie zdającego na egzamin do innej szkoły→Rozpocznij składanie wniosku

UWAGA:  Wnioski o skierowanie do Centrum egzaminacyjnego nie należy łączyć ze zwykłymi skierowaniami, powinny być to osobne wnioski, w polu „Uzasadnienie” należy wpisać Centrum egzaminacyjne

2. Wniosek w pliku PDF należy przesłać e-mailem na adres centra@oke.krakow.pl, od razu po jego złożeniu w systemie SIOEO.

3. Wnioski przysłane w terminie zostaną zaakceptowane przez OKE i w systemie SIOEO w zakładce ZdającyEgzaminy, po najechaniu kursorem myszy na ikonę ludzik  będzie widoczna nazwa Centrum Egzaminacyjnego. Wówczas prosimy o powiadomienie uczniów o miejscu zdawania egzaminu.

4. O miejscu zdawania egzaminu przez zdającego informuje dyrektor szkoły macierzystej. Do 06 marca 2024 r. należy uzyskać pisemne potwierdzenie zdającego o przyjęciu do wiadomości informacji o organizacji egzaminu.

 

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora Wydziału

Dariusz Domajewski

 

Pliki do pobrania

1. Wykaz Centrów Egzaminacyjnych.