górne tło

Szkolenie pn. "Zmiana przepisów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej" - rekrutacja.

Szkolenie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu „Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie”, realizowanego w partnerstwie z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” (projekt finansowany jest ze środków norweskich i środków krajowych Programu „Sprawiedliwość”).

Zapraszam członków krakowskiego Zespołu Interdyscyplinarnego, członków grup diagnostyczno-pomocowych oraz specjalistów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności wobec osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami do udziału w 1 dniowym (8 godzin dydaktycznych) szkoleniu z zakresu zmian przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Podczas spotkania zostaną poruszone poniższe obszary:

Szkolenie w formie on-line przeprowadzi dr Grzegorz Wrona.

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko oraz nazwę reprezentowanej instytucji należy przesłać na adres szkolenia.ppwr@mops.krakow.pl do 29.02.2024 r. Proszę również o wskazanie preferowanej grupy:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie