górne tło

„Wiosenne wybory…młodych” - promocja szkół branżowych i technicznych

Kraków oferuje  kształcenie dostosowane do potrzeb rynku, a  oferta szkół odpowiada na zapotrzebowanie branż.

Obecnie dzieci i młodzież małopolskich szkół korzystają z dobrodziejstw ferii zimowych, ale już niebawem do uczniów klas VIII powróci myśl o konieczności dokonania wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Powróci i …zostanie z nimi aż do podjęcia ( optymalnej!) decyzji w tej sprawie.

I kiedy dorośli będą dokonywali w kwietniu  wyborów swoich przedstawicieli we władzach lokalnych na najbliższe 5 lat, wiosenna decyzja młodych będzie skutkowała na długie lata ich edukacji i późniejszego życia zawodowego.

Kraków od lat stara się towarzyszyć w tym procesie, wspierając lub organizując wydarzenia mające na celu jak najbardziej wszechstronne przedstawienie uczniom  krakowskiej oferty edukacyjnej oraz pomoc doradców zawodowych i psychologów.

W tym roku w ramach promocji szkolnictwa technicznego i branżowego odbyły się już wydarzenia, w których brali udział uczniowie kończący szkoły podstawowe:

 

- „Styczniowe Targi Szkół Zawodowych w Meliorku” mają 22 letnią tradycję. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie zorganizował je w swojej siedzibie przy ul. Ułanów 9.

Po raz pierwszy w historii odbyły się one zarówno w formie stacjonarnej, jak i on-line.  Podczas targów, w których udział wzięło ponad 650 uczestników,  swoje oferty edukacyjne zaprezentowało 25 krakowskich zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych mogli również skorzystać z porad doradców zawodowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie oraz Krakowskiego Ośrodka Kariery.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej styczniowetargi.zsisim.pl , gdzie nadal znajdują się oferty edukacyjne na rok szkolny 2024/2025 wszystkich zgłoszonych krakowskich szkół technicznych i branżowych.

15.02 2. ZSMeloracji.jpg

 

- XVI Prezentacja Nowohuckich Szkół Ponadpodstawowych, wydarzenie na trwałe wpisane już w krajobraz nie tylko Nowej Huty, ale i całego miasta.  Organizator  Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie. Uznaniem cieszy się interaktywny sposób prezentowania się wystawców – liceów, szkół technicznych i branżowych. Można uznać go za istotny element zintegrowanego doradztwa szkolnego i zawodowego w dzielnicy. Atrakcyjnie zaaranżowane stoiska 37 wystawców przyciągnęły, jak co roku, rzesze uczniów klas VIII -  kandydatów do szkół ponadpodstawowych z Krakowa i okolicznych gmin. Około 1 300 uczniów z 48 szkół podstawowych miało okazję zapoznać się z pełną ofertą edukacyjną szkół zlokalizowanych głównie w Nowej Hucie i jej okolicach, a także wykazem nauczanych w nich zawodów, profilami kształcenia oraz z terminarzem i zasadami rekrutacji. Uczestnicy targów edukacyjnych mogli też wziąć udział w degustacji zdrowej żywności „Fit” ekonomik, konkursach językowych, grach decyzyjnych, quizach, skorzystać z symulatora lotów i strzelnicy wirtualnej, obejrzeć  występy wokalno-taneczne uczniów szkół ponadpodstawowych.

3. Ekonomik 3.JPG

A co jeszcze przed nami?

Zapoczątkowane 10 lat temu w Krakowie wydarzenie pod nazwą Krakowski Tydzień Zawodowców.  Od pierwszej edycji organizatorom przyświecała idea, by w czasie konkretnego tygodnia w danym roku kalendarzowym i określonych dla całego miasta dwóch sobót szkoły branżowe i techniczne Krakowa mogły przedstawić swoją ofertę.

X edycja Krakowskiego Tygodnia Zawodowców będzie odbywała się w marcu w czerech rejonach Krakowa (Krowodrza, Podgórze, Śródmieście, Nowa Huta)  w określonych terminach, które niebawem zostaną opublikowane. Podczas tego wydarzenia zachęcamy uczniów klas VIII szkół podstawowych do wizyt w szkołach technicznych i branżowych. Propozycja przygotowana przez szkoły będzie oferowała atrakcyjne wydarzenia przybliżające młodzieży nowoczesne kształcenie w kontekście zmieniającego się dynamicznie rynku pracy.

Inicjatywom tym będą towarzyszyć tzw. „Otwarte Soboty” we wszystkich samorządowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Podczas czterech „Otwartych Sobót”, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w poszczególnych dzielnicach, dyżury dla uczniów i ich rodziców pełnić będą doradcy zawodowi. Będzie to doskonała okazja do bezpośredniej rozmowy wspierającej przyszłe decyzje edukacyjne.

 

Zawodowcy łączcie się!