górne tło

Nowe obowiązki szkół i placówek wynikające ze zmian w zakresie ochrony małoletnich

Wydział Edukacji UMK we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 zaprasza na szkolenia dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek.

Szkolenia zostały zaplanowane w następujących terminach: 28.02, 1.03, 4.03, 6.03, 8.03 oraz 12.03.2024 r.

W czasie spotkań uczestnicy zapoznają się z nowymi obowiązkami dla placówek edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, które wynikają z nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie ochrony dzieci przed przemocą domową, seksualną oraz rówieśniczą. Szkolenia to również doskonała okazja, aby dowiedzieć się jaką odpowiedzialność ponosi dyrektor placówki w związku z wprowadzeniem procedur zgodnych z nowymi przepisami. Ponadto doświadczeni wykładowcy przedstawią nowe obowiązki w zakresie sprawdzania niekaralności pracowników, które nałożone zostały na szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze, sposób dokumentowania i zgłaszania ujawnionych incydentów, aby mieć pewność, że placówka działa zgodnie z prawem i stosuje się do najnowszych wytycznych.

W załączniku znajdą Państwo szczegółowy program szkolenia wraz z harmonogramem oraz terminami.

W celu zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu, należy wypełnić kartę zgłoszenia i przesłać ją na adres e-mail: kursy@taxus.edu.pl. O przyjęciu na konkretny termin szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają drogą elektroniczną od koordynatorów z firmy TAXUS Centrum Szkoleń potwierdzenie oraz link z instrukcją logowania do wydarzenia.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 im. Janusza Korczaka w Krakowie