górne tło

Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Prezydent Miasta Krakowa podpisał ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów samorządowych szkół i placówek oświatowych.

Poniżej link z treścią ogłoszenia.

Ogłoszenie konkursów.