górne tło

„Nic się nie kończy prostym tak lub nie” - konkurs wiedzy o życiu i twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego

Trwa I etap konkursu wiedzy o życiu i twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego, organizowanego po raz czternasty przez Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie i skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

W I etapie konkursu uczestnicy piszą pracę na jeden z proponowanych tematów

i w terminie do 26 lutego 2024 r. przesyłają ją do organizatora. Jury wybiera najlepsze spośród nadesłanych prac i kwalifikuje na tej podstawie ich autorów do kolejnego etapu konkursu.

Drugi etap konkursu jest rozmową o przesłanej pracy konkursowej, w trakcie której jurorzy oceniają wiedzę uczestnika, dojrzałość spojrzenia na temat i umiejętność obrony swojego zdania podczas dyskusji. Z kolei podczas III etapu uczestnicy dokonują ustnej analizy i interpretacji jednego z wylosowanych utworów poetyckich Jacka Kaczmarskiego oraz uczestniczą w quizie.

Zarówno II etap, jak i finał konkursu są otwarte dla publiczności.

Projekt służy nie tylko podtrzymywaniu pamięci o wybitnym polskim artyście i jego twórczości, ale uczy także historii Polski i świata w różnych jej okresach oraz szeroko rozumianej kultury artystycznej. Ma zachęcać uczniów do zdobywania wiedzy w zakresie wykraczającym poza standardy programu szkolnego, doskonalić ich umiejętność pracy z tekstami literackimi, uczyć porządkowania i selekcji materiałów.

Szczegółowy regulamin konkursu i niezbędne informacje dostępne są tutaj i tutaj oraz pod numerem telefonu 12 430 00 15 wew. 230 i za pośrednictwem e-mail: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl


Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie