górne tło

Forum Nowej Edukacji w Brukseli. Krakowskie rozwiązania inspirują Europę

Kolejna edycja Forum Nowej Edukacji odbyła się w Brukseli, w siedzibie Business Europe – Konfederacji Europejskiego Biznesu. Wzięli w niej udział przedstawiciele europejskich organizacji i społeczności zaangażowanych w działania na rzecz edukacji. W ramach panelu dyskusyjnego dotyczącego zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przedstawiono autorskie rozwiązania Miasta Krakowa, w tym Słoneczne Przestrzenie Wsparcia SŁOŃCE.

Forum Nowej Edukacji (NEF) jest organizowane od 2015 roku. W jego ramach są omawiane najbardziej istotne wyzwania związane z edukacją w różnych krajach Europy. Po raz kolejny Miasto Kraków miało okazję zaprezentować na wydarzeniu autorskie rozwiązania związane ze wsparciem uczniów, rodziców i nauczycieli. Wśród nich omawiano zwłaszcza działalność Słonecznych Przestrzeni Wsparcia SŁOŃCE stworzonych w Krakowie przy współpracy z UNICEF w odpowiedzi na kryzys uchodźczy. W ramach panelu dyskusyjnego pt. „Formal education’s support for youth mental health” działania te zaprezentował Tomasz Kobylański, główny specjalista w Wydziale Edukacji UMK.

Warto podkreślić, że Miasto Kraków jako jedyny miejski samorząd z Europy miało możliwość zaprezentowania na europejskim forum własnych doświadczeń i dobrych praktyk. W ramach NEF mówiono również o roli działań organizowanych bezpośrednio przez społeczności szkolne, roli organów prowadzących, wyzwaniach związanych z koniecznością zapewnienia psychologów i pedagogów w metropoliach i mniejszych ośrodkach miejskich, a także ogólnopolskich i europejskich założeniach dotyczących wzmacniania bezpieczeństwa psychicznego uczniów. Wydarzeniu towarzyszyło także spotkanie w Parlamencie Europejskim zorganizowane na zaproszenie Tomasza Frankowskiego, posła do PE, który od kilku lat pełni rolę ambasadora NEF.

Podsumowując wydarzenie, dyrektor generalna Centrum Innowacyjnej Edukacji Joanna Bochniarz zwróciła uwagę na przemyślane rozwiązania, które są upowszechniane w Krakowie jako odpowiedź na rosnący lęk i depresję wśród europejskiej młodzieży. Inicjatorka NEF zwróciła uwagę na uwzględnienie w tym kontekście czynników takich jak charakter edukacji formalnej, presja społeczna, cyfryzacja, wpływ pandemii COVID-19 i wyzwania geopolityczne.

Centrum Innowacyjnej Edukacji współpracuje obecnie z europejską młodzieżą obecną na NEF Bruksela 2023 nad wspólnymi rekomendacjami, które zostaną udostępnione na początku 2024 roku. Ponadto będą rozpowszechniane wśród posłów do Parlamentu Europejskiego i przedstawicieli Komisji Europejskiej, z którymi organizacja współpracuje.

Dodatkowe informacje można znaleźć w raporcie dostępnym tutaj [PDF].

O Forum Nowej Edukacji:

Celem Forum Nowej Edukacji jest promowanie kompetencji przekrojowych jako niezbędnych zasobów pracy, promowanie kształcenia i szkolenia zawodowego jako skutecznego sposobu wspierania rynku pracy i zwiększania prestiżu kształcenia poprzez przeciwdziałanie uprzedzeniom i wykluczeniu, a także szukanie innowacyjnych ścieżek nauczania angażujących osoby będące w niekorzystnej sytuacji życiowej, w szczególności młodzieży NEET (pozostającej poza sferą zatrudnienia i edukacji).