górne tło

Komunikat w sprawie rocznego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2024

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i jednostek samorządowych,


uprzejmie informuję, że zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653) dyrektorzy szkół i jednostek zobowiązani są do składania do organu prowadzącego wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku kalendarzowym.

Biorąc powyższe pod uwagę, proszę o wypełnienie (bez zmiany formatowania) załączonej poniżej tabeli, z uwzględnieniem potrzeb, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia.

Uzupełnioną tabelę oraz podpisany skan tabeli proszę przesłać  drogą elektroniczną (w pliku Excel) na adres marcin.twardosz@um.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 października br.

Tabela


Z wyrazami szacunku
Anna Domańska
Dyrektor Wydziału Edukacji