górne tło

Amicus Hominum oraz Kryształy Soli - nagrody Województwa Małopolskiego

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dwóch Nagród Województwa Małopolskiego. Amicus Hominum dla osób działających na rzecz dobra innych i Kryształy Soli dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych.

Amicus Hominum.jpg
 

Przyjaciel Człowieka - zgłoś kandydata do nagrody Amicus Hominum.
Znasz kogoś, kto od lat bezinteresownie pomaga innym? Realizuje ciekawe lokalne inicjatywy? Szukamy ludzi zaangażowanych społecznie, poświęcających się dla innych, a także osób ze środowiska biznesu, które prowadzoną działalność charytatywną. Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody „Amicus Hominum”. Nabór zgłoszeń trwa do 31 lipca 2023 r.

Chcąc docenić bezinteresowność i społeczne zaangażowanie Mieszkańców Małopolski wzorem lat ubiegłych, ogłoszony został konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”. Celem tej Nagrody jest wyróżnienie osób prywatnych i nieformalnych grup, których bezinteresowna aktywność, praca i zaangażowanie oraz inwencja i oddanie na rzecz drugiego człowieka, przyczyniają się do propagowania postaw wzajemnej pomocy i wsparcia na rzecz potrzebujących.

Nagroda „Amicus Hominum” (łac. Przyjaciel Człowieka) jest podziękowaniem za zaangażowanie i podejmowanie codziennego trudu niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, a także za wkład w rozwój naszego regionu. Nominacje do nagrody są również okazją, by podziękować i wyróżnić tych Małopolan, którzy swoją odwagą, pracą i zaangażowaniem promowali idee wolontariatu poprzez współdziałanie i szacunek dla drugiego człowieka, co w sposób szczególny widoczne było między innym poprzez realizowane działania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy - mówi Iwona Gibas, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego - Dzięki tej nagrodzie można docenić osoby społecznie zaangażowane w trzech kategoriach. W tym roku chcemy w szczególności wyróżnić „liderów pomagania” za całokształt pracy społecznej (kategoria DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA), najmłodszych dobroczyńców, wolontariackie grupy młodzieżowe, a także aktywność społeczną młodych ludzi (kategoria INICJATYWA MŁODYCH). Dla wszystkich tych, którzy w swoich przedsiębiorstwach realizują w praktyce ideę społecznej odpowiedzialności biznesu przeznaczona jest kategoria ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE – gdzie pragniemy uhonorować osoby ze środowiska biznesu, które prowadzą działalność charytatywną, szerząc idee wolontariatu i dobrych praktyk w świecie biznesu. Z wielką przyjemnością serdecznie zapraszam wszystkich Małopolan do zgłaszania kandydatów do tegorocznej Nagrody „Amicus Hominum” – wspólnie doceńmy tą satysfakcjonującą, a zarazem niezwykle wymagającą pracę i poświęcenie dla potrzebujących wsparcia oraz pomocy - dodaje.

Kategorie Nagrody, do których można zgłaszać kandydatów w 2023 r. to:

Kto może zgłosić kandydatów do Nagrody ? Osoby prawne, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje oraz organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej. Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 31 lipca 2023 r.

Wszelkie informacje dotyczące Nagrody, w tym regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego i klauzule informacyjne dostępne są na stronie internetowej oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, tel. 12 616 05 22, tel. 12 616 01 21 ngo@umwm.malopolska.pl.

Kryształy Soli.jpg

Znasz organizację pozarządową, która bezinteresownie pomaga innym? A może kojarzysz organizację, która inspiruje innych do działania i zmienia swoje najbliższe otoczenie, organizację, dzięki której świat wokół nas staje się lepszy?  Do 31 lipca trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej Nagrody Kryształy Soli 2023 dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych. Organizacja najlepsza z najlepszych – Lider Pozarządowej Małopolski otrzyma nagrodę finansową - 25 tys. zł.

Celem Nagrody jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. Nazwa Nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w jakiejś społeczności.

Organizacje pozarządowe stanowią istotny element rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Od lat udowadniają, że praca na rzecz innych i dobra wspólnego ma ogromny sens, w szczególności ostatnie lata pandemii oraz wojny udowodniły nam, że wsparcie III sektora jest nieocenione. Organizacje na co dzień pomagają innym, działają w różnych obszarach, realizują ciekawe inicjatywy i ważne projekty. Doceńmy po raz kolejny wspólnie najlepsze małopolskie organizacje z regionu, bo w ten sposób możemy im podziękować za ich codzienny wysiłek oraz pracę na rzecz mieszkańców Małopolski i naszego regionu! - mówi Iwona Gibas, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego - W sposób szczególny chcemy uhonorować organizację najlepszą z najlepszych – Lider Pozarządowej Małopolski otrzyma 25 tys. zł, ufundowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. - dodaje.

Aby zgłosić organizację do konkursu KRYSZTAŁY SOLI wystarczy do 31 lipca wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Nagroda Kryształy Soli zostanie przyznana w 5 kategoriach:

Spośród wszystkich Laureatów Nagrody zostanie wybrany Lider Pozarządowej Małopolski Kryształy Soli 2023, który otrzyma 25 tys. zł  ufundowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Warto dodać, że w  kategorii „Najlepsza Małopolska Inicjatywa Pozarządowa” na statuetkę mają szansę inicjatywy, działania lub projekt, który wpłynął pozytywnie na życie mieszkańców, rozwój społeczny i gospodarczy. To okazja do pokazania i wypromowania najlepszych inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe.

Kto może zgłosić organizacje do Nagrody? Osoby prawne, osoby fizyczne, inne organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje oraz organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej. Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 31 lipca 2023 r. Liczy się data złożenia na Dzienniku Podawczym. Zwycięzców konkursu poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się końcem 2023 roku.

Wszelkie informacje dotyczące Nagrody, w tym regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego dostępne są na stronie internetowej oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
w Kancelarii Zarządu UMWM, tel. 12 616 01 21, tel. 12 616 05 22 ngo@umwm.malopolska.pl.


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego