górne tło

Komunikat Pani Anny Domańskiej Dyrektora Wydziału Edukacji w sprawie planowania i realizacji zadań inwestycyjnych

Szczegóły w załączeniu.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Samorządowych Szkół i Placówek

 

W związku z obowiązującymi od 28.04.2023 r. Zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa nr 1163/2023 w sprawie wprowadzenia ,,Standardów Dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków’’ oraz nr 1162/2023 w sprawie powołania Zespołu Doradczo-Konsultacyjnego ds. Dostępności Architektonicznej Przestrzeni Publicznej oraz Obiektów Budowlanych dla Osób Ze Szczególnymi Potrzebami, proszę Państwa Dyrektorów o wnikliwe przeanalizowanie zapisów obu zarządzeń w celu wdrożenia do procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych.

W sposób szczególny należy zwrócić uwagę na § 6 Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1163/2023 i tym samym zobligować podmioty działające na Państwa zlecenie do stosowania zapisów ww. paragrafu.

Istotne są również kwestie wskazane w § 8 ww. Zarządzenia dotyczące zadań inwestycyjnych, których przygotowanie, bądź zlecenie nastąpiło po 28.04.2023 r.

Osobami koordynującymi pracę Zespołu Doradczo-Konsultacyjnego ds. Dostępności Architektonicznej Przestrzeni Publicznej oraz Obiektów Budowlanych dla Osób Ze Szczególnymi Potrzebami są Pan Bogdan Dąsal – Koordynator ds. Dostępności e-mail: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl tel. 12 616 5007 oraz 504 188 394, Pani Magdalena Mardyła e-mail: Magdalena.Mardyla@um.krakow.pl tel. 12 616 6564 oraz 887 202 755, Pani Monika Burek-Budacz e-mail: Monika.Burek-Budacz@um.krakow.pl tel. 12 616 1310 oraz 887 202 292.

 

Z poważaniem, 

Anna Domańska

Dyrektor Wydziału Edukacji