górne tło

Interwencja w kryzysie – inauguracja projektu edukacyjnego

W ubiegłym roku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pełniący rolę koordynatora Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022-2024 pn. „Bezpieczny Kraków”, rozpoczął projekt „Interwencja w kryzysie”.

Głównym celem projektu było stworzenie w każdej placówce Zespołu Reagowania Kryzysowego, będącego codzienną pomocą i wsparciem dla nauczycieli oraz uczniów w sytuacjach związanych z wielokulturowością, a szczególnie z kondycją psychofizyczną dzieci i młodzieży po pandemii. Wyłonionych zostało wówczas 25 szkół w tym podstawowych i ponadpodstawowych.

Obecnie jesteśmy na etapie kontynuacji tego działania i pragniemy wyłonić 7 szkół, które potrzebują dalszego wsparcia oraz opieki Interwenta z tych 25 szkół, biorących udział w projekcie. W ramach tego oferujemy dodatkowe 10 h konsultacji (dydaktycznych/lekcyjnych) w jednej szkole. Szkoły, które widzą potrzebę dalszego udziału w projekcie proszone są o wypełnienie formularza nr 1 ze wskazaniem argumentów przemawiających za kontynuacją.

Formularz nr 1: https://forms.office.com/e/LKc8DdgQ7y

Dodatkowo rozpoczynamy rekrutację kolejnych 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych (które nie znajdują się na liście 25 szkół) chcących wziąć udział w utworzeniu Zespołów Reagowania Kryzysowego w ich placówkach. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza nr 2 ze wskazaniem argumentów przemawiających za wzięciem udziału w projekcie.

Formularz nr 2: https://forms.office.com/e/TXHy05Nn3x

 

Źródło: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK