górne tło

Nowy miejski projekt #OGARNIAM ŻYCIE

Przesłanie Pani Anny Korfel-Jasińskiej Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki dotyczące nowego miejskiego projektu #OGARNIAM ŻYCIE

Szanowni  Państwo,

Rodzice i  Opiekunowie,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Psychologowie i Pedagodzy, Specjaliści, Pracownicy instytucji kultury, sportu i turystyki

Drodzy Uczniowie

Pracownicy Mediów

wszyscy

 

Nie ma czasu na zbyt długie wstępy, ponieważ chodzi o życie, zdrowie i szczęście.

Tym samym w naszym nowym miejskim projekcie #Ogarniam życie nie  może zabraknąć nikogo, komu bliskie są te najważniejsze w naszej egzystencji wartości.

A razem?

Razem to już stać nas na bardzo wiele. W tym na obalenie stereotypów, że  walka z problemem alkoholowym i z innymi używkami zakłócającymi autentyczny obraz świata  jest z góry przegrana, że już tyle na ten temat powiedziano, że profilaktyka jest passé.

Rzeczywiście, jeszcze nigdy w polskich szkołach nie było tak wielu programów profilaktycznych, którymi obejmowane są tysiące uczniów, ale jednocześnie problem ten dotyka zbyt wielu z  nich. Nie bez znaczenia jest też wiek inicjacji alkoholowej, im młodsze dziecko, tym większe  zagrożenie pojawienia się choroby alkoholowej.

Nie ma na to zgody. Nie pozwólmy, by kolejne pokolenie dało się oszukać krótkotrwałą i tragiczną w skutkach ułudą, by alkohol zabierał nam brata, siostrę, córkę, syna, ucznia czy  przyjaciela.

W czym tkwi tajemnica siły alkoholu czy innych używek?

 Dlaczego dla tak wielu młodych ludzi atrakcyjność tych środków wygrywa z coraz większą przecież  świadomością zagrożeń, a nawet  osobistego, tragicznego doświadczenia skutków ich użycia w najbliższej rodzinie, najbliższym otoczeniu?

Żyjemy w naprawdę trudnych czasach, młodzi ludzie coraz częściej uznają swoje życie jako bolesny, zwykle bardzo trudny do zniesienia ciężar, z  którym są sami, więc poszukują ulgi – czasami za każdą cenę. Dlatego pamiętajmy też o tym, że nawet najlepszy program profilaktyczny nie  zastąpi więzi międzyludzkich, dbajmy o relacje, o krzepiące  rozmowy, bądźmy uważni i bardziej życzliwi.

Na szczęście alkohol nie jest jednakowo atrakcyjny dla wszystkich. Dlatego w pierwszej kolejności zwracam się do Szczęśliwców, którzy nie tylko obywają się bez niego, ale też potrafią skutecznie przeciwstawić się naciskom środowiska. Proszę Was o włączenie się w projekt #Ogarniam życie, by pomóc tym, którzy ciągle jeszcze mają potrzebę zagłuszania swoich emocji drogą chemiczną. Prośbę swą kieruję następnie do  wszystkich tych, którym projekt ten pomoże „ogarnąć życie”, by…pomagali innym, by stanowili żywy, dowodny przykład, że warto, a  stawka wszak jest największa z możliwych.

Niebawem zobaczą Państwo w swoim otoczeniu pierwsze oferty związane z   projektem #Ogarniam życie opatrzone charakterystycznym logo.  W  jego ramach zaplanowano bardzo przyjazne i urozmaicone formy przekazu i wsparcia. Mam jednak głębokie przekonanie, że włączenie się  do  projektu środowisk będących jednocześnie jego Adresatami zapewni mu atrakcyjność, kontynuację, a przede wszystkim oczekiwaną przez nas wszystkich skuteczność i sprawczość.

Dziś projekt realizują:

 

 

Ale od jutra zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły, placówki, instytucje, nie tylko do udziału w proponowanych w  ramach projektu wydarzeniach, ale też do ich organizacji pod   szyldem #Ogarniam życie. Czekamy na pomysły, inicjatywy, dobre praktyki. Będziemy je popularyzować w Portalu Edukacyjnym w dedykowanej projektowi  zakładce oraz w mediach miejskich.

 

Osobami do kontaktu w tej sprawie są:

Pani Paulina Dzikiewicz-Rożniatowska tel. 12 616 5147 paulina.dzikiewicz-rozniatowska@um.krakow.pl

Pani Paulina Kasperowska tel. 12 616 5241 Paulina.Kasperowska@um.krakow.pl

 

Pozdrawiam Państwa serdecznie

Anna Korfel-Jasińska

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki