górne tło

Edukacja w Krakowie – szczegółowe informacje

Bez względu na to, skąd pochodzi dziecko i czy zna język polski, ma prawo do nauki oraz podlega obowiązkowi szkolnemu (do ukończenia szkoły podstawowej) i obowiązkowi nauki (do ukończenia 18. roku życia). Podstawowym aktem gwarantującym wszystkim dzieciom bezpłatny dostęp do edukacji w Polsce jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencja o Prawach Dziecka.

Edukacja w Krakowie – szczegółowe informacje w języku polskim można pobrać tutaj [PDF]