górne tło

WPF Miasta Krakowa oraz planowanie i realizacji budżetu Miasta Krakowa od 2022

Zarządzenie Nr 2612/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.09.2021 r. w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa

1. Zasady polityki finansowej Miasta Krakowa

2. Definicje, pojęcia i skróty

3. Rejestr zadań budżetowych, rejestr przedsięwzięć wieloletnich

4. Instrukcja planowania bieżących zadań budżetowych

5. Instrukcja planowania oraz monitorowania zadań inwestycyjnych

6. Instrukcja WPF