górne tło

Wędrówka po świecie zawodów. Ruszyła pierwsza edycja programu wspierania zawodowego w przedszkolach

„Wędrówka po świecie zawodów” – to program, dzięki któremu przedszkolaki mogą rozwinąć swoje umiejętności, kreatywność, kształtować wyobraźnię, a ponadto poznać różne zawody w kierunkach jakich kształcą krakowskie szkoły branżowe i techniczne. Ten ciekawy i unikalny w skali kraju projekt jest realizowany przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną pn. "Krakowski Ośrodek Kariery" w Krakowie dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Krakowa.

Mali krakowianie uczestniczą w spotkaniach warsztatowych takich jak: „Jak schwytać energię odnawialną”, „Świat fryzjera”, „Mechatronika i robotyka dla przedszkolaka” czy „W pracowni malarskiej- zabawy z gipsem”. Organizują je starsi koledzy uczący się w piętnastu krakowskich szkołach branżowych i technicznych. Dzieci wezmą również udział w innowacji prowadzonej przez Instytut Badań Edukacyjnych “Odkryj swoją super moc”.

Natomiast dla nauczycieli przygotowano szkolenie z zakresu kompetencji miękkich pt. „Wspomaganie dzieci w nabywaniu umiejętności w skupieniu uwagi i zapamiętywaniu” prowadzone przez mgr Ewę Zielińską, a także konferencję w temacie porządkującym wiedzę z obszaru doradztwa zawodowego prowadzoną przez prof. UAM dr hab. Jacka Pyżalskiego. Uwieńczeniem projektu będzie konkurs plastyczny, skierowany do  młodych uczestników przedsięwzięcia, w którym nagrodami będą twórcze wizyty w instytucjach kultury, nauki i rozrywki w Krakowie.

W ramach projektu będziemy rozbudowywać broszurę „Twój krok do przyszłości” (dostępną tutaj), która wspiera karierę uczniów oferując scenariusze na pomysłowe i bardzo oryginalne zajęcia dydaktyczne.

Głównym celem projektu „Wędrówka po świecie zawodów” jest stworzenie dzieciom przestrzeni do rozwoju umiejętności społecznych, zawodowych oraz kształtowanie postawy aktywnego uczenia się przez całe życie.

Do pierwszej edycji programu, w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiły krakowskie szkoły:

oraz krakowskie przedszkola, zespoły szkolno-przedszkolne, a także szkoły prowadzące oddziały przedszkolne: