górne tło

Edukacja włączająca – rusza pilotażowy program dla nauczycieli

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogiczne w Krakowie w trosce o jakość edukacji włączającej przygotowuje się do wdrożenia pilotażowego programu wspierania nauczycieli w pracy z uczniami i dziećmi z niepełnosprawnościami (z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową w tym z afazją, słuchową i wzrokową). Już 21 września odbędzie się spotkanie dla dyrektorów ogólnodostępnych szkół podstawowych i przedszkoli, podczas którego zostaną przedstawione założenia programu.

Koncepcja programu oparta jest na budowie platformy wymiany doświadczeń nauczycieli szkół ogólnodostępnych z nauczycielami szkół integracyjnych i specjalnych celem wymiany doświadczeń, dzielenia się dobrymi praktykami, udzielania bieżącej wzajemnej pomocy w nietypowych sytuacjach.

Serdecznie zapraszamy dyrektorów do udziału w spotkaniu, podczas którego zostaną przedstawione założenia programu oraz warunki uczestnictwa. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 21 września 2021 r w godz. 12.00-13.00 na platformie Microsoft Teams.

Link do spotkania jest dostępny tutaj.


źródło: Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogiczne w Krakowie