górne tło

Odkrywamy Małopolskę – składanie wniosków o dofinansowanie wycieczek

Pismo Magdaleny Węgrockiej-Szwalec, Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji skierowane do dyrektorów samorządowych szkół podstawowych w sprawie składania wniosków o dofinansowanie w ramach projektu "Odkrywamy Małopolskę".

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół podstawowych,

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 15 lipca 2021 roku podjął uchwałę nr 1029/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu pn. „Odkrywamy Małopolskę" realizowanego w 2021 roku w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej.

Celem projektu "Odkrywam Małopolskę" jest umożliwienie uczniom ze szkół podstawowych z terenu Małopolski udziału w zorganizowanych wycieczkach szkolnych. Projekt stanowi element wsparcia odbudowy rynku turystyki szkolnej osłabionego w wyniku pandemii Covid-19 poprzez stymulację popytu na turystykę zorganizowaną dla dzieci i młodzieży.

Projekt pn. „Odkrywam Małopolskę” zakłada w szczególności:

  1. zorganizowanie w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych lub pozaszkolnych, wycieczki/wycieczek trwającej/trwających od 1 do 3 dni, dla uczniów szkół podstawowych (klasy I – VIII), w grupach w liczbie osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualnymi wytycznymi rządowymi i sanitarnymi, z uwzględnieniem odpowiedniej opieki wychowawczej oraz usług profesjonalnych przewodników, w szczególności podczas planowanych wycieczek górskich, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem dla organizacji tego typu wyjazdów.
  2. przeprowadzenie wycieczki/wycieczek w następujących formach:
  1. zorganizowanie wycieczki/wycieczek wyłącznie na terenie Małopolski, z założeniem, że będą to przede wszystkim wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne na terenie najbliższej okolicy i regionu geograficzno-turystycznego,
  2. dostosowanie programu wycieczki/wycieczek do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, czy sprawności fizycznej

Ramowy termin realizacji Projektu: nie wcześniej niż od dnia 13 września 2021 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Montaż finansowy w zakresie realizacji Projektu zakłada:

Szkoły Podstawowe, które są chętne do wzięcia udziału w projekcie prosimy o uzupełnienie załączonego wniosku i przesłanie go na adres: finanse.ek@um.krakow.pl w terminie do 29 lipca br. do godziny 10:00.

Wniosek szkoły podstawowej, który zostanie przesłany w terminie późniejszym zostanie odrzucony.

We wniosku należy uzupełnić pkt.:

Bardzo prosimy, aby we wniosku w pkt I. Dane dotyczące Gminy w pkt-ie 6 wpisać bieżący numer rachunku bankowego szkoły.

Z poważaniem,
Magdalena Węgrocka-Szwalec
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji

Załączniki:

  1. Wniosek
  2. Regulamin projektu