górne tło

Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych? – projekt fundacji Ad Vocem

Przed nami kolejna edycja projektu "Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?" organizowanego przez krakowską fundację Ad Vocem. Jego celem jest edukacja mieszkańców w zakresie rozpoznawania i skutecznego przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

W ramach projektu zaplanowano dwie kampanie społeczne: „Jedenaste, nie bądź obojętny” oraz „Mamo nie krzywdź! Profilaktyka FAS”. Przeprowadzony zostanie również 52-godzinny cykl szkoleń dla grupy 120 osób zawodowo pracujących z dziećmi lub na ich rzecz: pedagogów szkolnych, nauczycieli, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, wychowawców, pielęgniarek szkolnych, kuratorów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny; osób pracujących w szkołach, przedszkolach, żłobkach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach, placówkach pomocy społecznej i innych placówkach pracujących na rzecz dzieci w Małopolsce.

52-godzinny program składa się z 3 trzech bloków tematycznych: medycznego, psychologicznego, prawnego i obejmuje 26 godzin wykładów, 26 godzin warsztatów oraz 4-godzinne seminarium.

Wykłady i warsztaty odbywać się będą w dni robocze na ogół raz w tygodniu w godzinach od 8.30 do 15.00 w miesiącach październik i listopad, a seminarium i konferencja podsumowująca w jedną z grudniowych sobót. Wykładowcami i trenerami są doświadczeni i szanowani w swoich środowiskach psycholodzy, lekarze, prawnicy i terapeuci.

Udział w szkoleniu i materiały szkoleniowe są bezpłatne.
 

Szczegółowe zasady realizacji projektu i harmonogram przekażemy w kolejnych komunikatach. Informacje będą podane na stronie internetowej organizatorów, w zakładce Aktualności oraz zakładce Projekt NOWE FIO 2021.

Zasady rekrutacji:
 

Rekrutacja odbywać się będzie do 15 września 2021r. na podstawie formularza zgłoszeniowego, który można pobrać tutaj. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w formie skanu na adres e-mail fundacji: fundacjaadvocem@poczta.onet.pl. Wypełniony formularz można też wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do biura fundacji po telefonicznym uzgodnieniu terminu (Kraków, ul. Dunajewskiego 6, 4 piętro, 31-133 Kraków, tel. 605 208 029). Należy pamiętać, aby przesłane formularze znalazły się w biurze fundacji przed zakończeniem rekrutacji. W przypadku większej ilości chętnych, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zostanie również utworzona lista rezerwowa.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty oraz materiały szkoleniowe w tym 500-stronicowy poradnik pt. ”Jak rozpoznać dziecko krzywdzone?”.

Cykl szkoleń zaplanowaliśmy w trybie stacjonarnym, jednak nie możemy wykluczyć, że szkolenia mogą odbywać się również w trybie zdalnym, w zależności od aktualnych obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.

źródło: Fundacja Ad Vocem