górne tło

Trwa nabór do Rady ds. Równego Traktowania na lata 2021-2023

Rada ds. Równego Traktowania została powołana po raz pierwszy przez Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa w 2019 roku, aby tworzyć przestrzeń otwartej dyskusji i współpracy na rzecz praw człowieka i równości. Zasiadają w niej przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, uniwersytetów, instytucji kultury oraz pracownicy i pracowniczki Urzędu Miasta Krakowa. Do 30 lipca trwa nabór zgłoszeń do Rady.

Celem działania Rady jest wypracowanie rekomendacji i koncepcji rozwiązań, które posłużą partycypacyjnemu wypracowaniu strategii równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym. Wartości, które przyświecają Radzie to: równość, wolność, solidarność, szacunek, otwartość.

Jeśli działasz na rzecz równości oraz praw człowieka oraz zależy Ci na budowaniu miasta otwartego, wrażliwego i zaangażowanego w walkę z dyskryminacją zachęcamy do przesłania zgłoszenia i włączenia się w pracy w Radzie!


Deklaracje uczestnictwa w Radzie powinny zawierać opis dotychczasowych doświadczeń i zrealizowanych projektów w zakresie praw człowieka oraz opis motywacji ukazujący wizję pracy w Radzie. Można załączyć rekomendacje środowisk, organizacji pozarządowych lub instytucji prowadzących działalność w obszarze praw człowieka i równości.

Decyzję o powołaniu nowego składu Rady podejmuje Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 30 lipca 2021 r.
 

Rada ds. Równego Traktowania w nowym składzie rozpocznie swoje działanie we wrześniu 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy (którego integralną częścią jest deklaracja bezstronności oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych) prosimy:

Informacje o prowadzonym naborze można uzyskać pod numerem: 12 616 5267, 12 616 7804.

Pliki do pobrania:

źródło: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK