górne tło

Świetne rezultaty uczniów z Krakowa na egzaminach maturalnych

Krakowscy maturzyści mogą mieć powody do zadowolenia. Wyniki osiągnięte na tegorocznych egzaminach maturalnych – podobnie jak ma to miejsce w przypadku uczniów zdających egzaminy ósmoklasisty – po raz kolejny należą do jednych z najlepszych, zarówno w Małopolsce, jak i w skali całego kraju.

W tym roku w Krakowie do wszystkich wymaganych egzaminów maturalnych przystąpiło 8409 abiturientów. Spośród nich świadectwo dojrzałości otrzymało 6809 osób. Oznacza to, że zdawalność w stolicy Małopolski wyniosła 81 proc. Jest to rezultat porównywalny do ubiegłorocznych wyników osiągniętych w Krakowie, a zarazem – jeden z najwyższych rezultatów w skali województwa, jak i całego kraju. Dla porównania tegoroczne matury w Małopolsce zdało średnio 78 proc. osób, a w Polsce – 74,5 proc. uczniów.

Jakie rezultaty osiągnęli krakowscy maturzyści?

Egzamin z języka angielskiego maturzyści z Krakowa zdawali w tym roku bardzo wysoko. Średni wynik to 84 proc. i rezultat o 4 proc. wyższy niż w ubiegłym roku. Osiągnięte wyniki z języka angielskiego w Krakowie są również zdecydowanie wyższe niż średnie wyniki w Małopolsce (78 proc.) i w kraju (76 proc.).

Wysokie są również wyniki z matematyki. Średni rezultat w Krakowie to 64 proc. Dla porównania, w tym roku egzamin z matematyki uczniowie z Małopolski zdawali średnio na 60 proc., a w Polsce na 56 proc.

Maturzyści z Krakowa osiągnęli także wyższe wyniki niż ich rówieśnicy z innych części województwa i  kraju na egzaminie z języka polskiego. Średni wynik w Krakowie wyniósł 58 proc., podczas gdy w  Małopolsce było to 57 proc., a w całym kraju – 55 proc.

- W tym roku uczniom przyszło przygotowywać się do egzaminów w wyjątkowych okolicznościach. Nauka co do zasady odbywała się w sposób zdalny, a przygotowaniom do matury na pewno nie sprzyjały różnego rodzaju trudności związane z trwającą pandemią koronawirusa COVID-19. Ogromna motywacja do nauki przyniosła rezultaty w postaci bardzo wysokich wyników. Serdecznie gratuluję uczniom, jak również rodzicom i nauczycielom, bez których wsparcia nie byłoby to możliwe – mówi Anna Korfel-Jasińska, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki. Jak przypomina, w tym roku do krakowskich uczniów po raz pierwszy trafi nagroda „Mistrz Matury”. – Wyróżnienie i nagrodę w wysokości 7 tys. zł otrzymają najzdolniejsi uczniowie, którzy na egzaminach maturalnych – wszystkich obowiązkowych i co najmniej dwóch na poziomie rozszerzonym – uzyskali z każdego z egzaminów co najmniej 92 proc. – dodaje Anna Korfel-Jasińska.

Więcej na temat nagrody oraz Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów, w ramach którego jest przyznawana można znaleźć tutaj.

Dodatkowe informacje o wynikach matur w 2021 r. są dostępne na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oke.krakow.pl